Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb

 

1./ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení obchodního zákoníku jsou platné pro prodej zboží a služby, které provádí CYKLO KUČERA s.r.o. IČO 01769138

 

2./PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění Všeobecných obchodních podmínek je:

 1. Dodávka zboží – kola, elektrokola, koloběžky, náhradní díly a ostatní komponenty ke kolům, sportovní potřeby a sportovní oblečení
 2. Servisní práce – servis a opravy kol, broušení bruslí

 

3./ CENY

Ceny zboží jsou platné po dobu, kterou určí prodávající.
Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH. Pokud není sjednaná jiná cena, platí cena uvedená
v ceníku a na zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu.

 

4./ OBJEDNÁVKY

Kupující si může objednat zboží i servisní služby také písemně nebo e-mailem.
Prodávající potvrdí přijetí objednávky, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Může odmítnout
přijetí objednávky v případě, že zboží není momentálně na skladě nebo servisní služby, u kterých
mu k provedení brání jiné okolnosti.

 

5./ SLEVY

Prodávající může poskytnout kupujícímu slevu z ceníkové ceny na základě výše objednávky, případně
při předložení V.I.P. karty poskytne slevu stanovenou na kartě.
Dále může poskytnou slevy dle dalších ujednání.

 

6./ DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta:    1./ ZBOŽÍ          - IHNED:                      * je- li zboží skladem na prodejně

                                                         - DLE DOHODDY:      * zboží se musí objednat (dle sdělení dodavatele)
                              2./SERVIS         - dle posouzení servisního technika

 

7./ DODACÍ PODMÍNKY

- ihned - při zaplacení a vydání zboží na prodejně
- dle dohody - při požadavku dopravy na místo určení vlastní dopravou prodávajícího
Náklady na dopravu jsou stanoveny v ceníku.

 • nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
 • prodávající neodpovídá za zpoždění v případě vyšší moci, nebo v případě, že zboží
  není v požadovaném termínu dodáno dodavatelem-může dojít k dohodě o náhradním
  termínu plnění.
  • kupující je povinen převzít zboží prodávajícím, v případě, že splňuje dohodnutá kritéria

8./ PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží a služby realizované na základě :

 • vystavené faktury – hotově nebo převodním příkazem (splatnost faktur je 14 dnů, příp. jiná dohodnutá splatnost)
 • vystaveného daň. dokladu – hotově nebo platební kartou

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny.
V případě, že prodávající požaduje zaplacení zálohy na zboží předem, je kupující povinen zaplatit
zálohu buď ihned při dohodnutí objednávky, nebo do tří dnů – hotově, příp. převodním příkazem
na základě vystavené zálohové faktury.

 

9./ STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze zrušit: 

 • v případě zaplacení zálohy se stává výše zálohy storno poplatkem.

 

10./ ZÁRUKY A REKLAMACE

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná plynout dnem prodeje a předání zboží.
Reklamace se uplatňuje a probíhá dle REKLAMAČNÍHO ŘÁDU.

 

11./ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případech neuvedených v těchto Všeobecných podmínkách se smluvní vztah řídí
obchodním zákoníkem.

 

Tomáš Čurda - Prodejce CYKLO Kučera

Tomáš Čurda
Specialista prodeje

Potřebujete poradit?
+420 603 844 377
kola1@kucera-zn.cz
Nahoru